#dutch-uno

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen in ons uno kanaal! Hieronder staat beschreven hoe het allemaal werkt.

Duno is de bot die de uno spelletjes regelt. Deze is vertaald vanuit het Engels, dus de commando’s die gebruikt worden zijn ook nog in het Engels.

De commando’s en betekenissen

Commando. kort. Wat doet het?
.unoStart een spelletje UNO.
.unostopStopt een spelletje UNO.
joinDoe mee met het spelletje UNO.
quitVerlaat het spelletje UNO.
.dealdeStart het spelletje uno en deelt de kaarten uit.
.playSpeel een kaart (zie onderaan deze pagina voor meer informatie)
.drawdrPak een nieuwe kaart.
.passpaSla de beurt over nadat je net een nieuwe kaart gepakt hebt.
.cardscaLaat de kaarten zien die je nu hebt.
.currentcuLaat de huidige situatie zien.
.countscoLaat het aantal spelers en aantal kaarten zien.
.unohelpLaat alle commando’s zien in IRC zoals ze hier ook staan.
.unotopLaat de top spelers zien.
.unorankLaat jouw ranglijsten zien.
.unogamesLaat alle actieve kaarten zien.
.unomoveVerplaats het spel naar een ander kanaal.

Een kaart spelen

Om een kaart te spelen typ je .play <kleur> <kaart> in. <kleur> vervang je door de kleur, en <kaart> vervang je door de kaart. Let erop dat tussen de kleur en de kaart een spatie staat.

Kleuren

Bij Uno zijn er 4 kleuren: Rood, Groen, Geel en Blauw. Omdat de bot vertaald is uit het Engels, zijn de kleuren ook in het Engels.
Rood = Red
Groen = Green
Geel = Yellow
Blauw = Blue.
Om een kleur te kiezen gebruik je de eerste letter, dus de keuzes die je hebt zijn r, g, y en b.

Kaarten

Elke kleur heeft standaard 13 keuzes. De nummers 0 t/m 9, een omkeerkaart, een beurt-overslaan en een pak-2-kaart.
De nummers 0 t/m 9 spreken voor zich. Wil je een gele 4 opleggen? typ dan .play y 4.

Kaart. Functie. Commando.
Omkeerkaart.Draait de spelrichting om.r
Beurt-overslaankaart.Slaat de beurt van de speler na jou over.s
Pak-2-kaart.De speler na jou moet 2 kaarten pakken en de beurt overslaan. d2

Wil je een blauwe omkeerkaart neerleggen? typ dan .play b r.
Een gele beurt-overslaankaart wordt .play y s.
Een rode pak-e-kaart wordt .play r d2.

Speciale kaarten

Verder zijn er nog 2 speciale kaarten. de WILD en de WILD DRAW 4 kaarten.
De WILD kaart laat je de kleur aanpassen.
De WILD DRAW 4 laat je de kleur aanpassen, maar de speler na jou moet 4 kaarten pakken en de beurt overslaan.

Een WILD kaart kan je spelen door .play w <kleur> in te typen. <kleur> vervang je door de kleur die je wilt hebben, zoals hierboven bij Kleuren staat uitgelegd. Let ook hier weer op de spatie tussen de w en de kleur.

een WILD DRAW 4 kaart kun je spelen door .play wd4 <kleur> in te typen. <kleur> vervang je door de kleur die je wilt hebben, zoals hierboven bij Kleuren staat uitgelegd. Let ook hier weer op de spatie tussen de w en de kleur.

Heel veel plezier met #dutch-uno!

Mocht je nog vragen hebben dan mag je natuurlijk altijd de mensen in het kanaal met een @ voor hun naam aanspreken.